KINEQUIPE APR 2017 185KINEQUIPE APR 2017 161

 

Psychomotoriek richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Er wordt niet alleen
gefocust op de revalidatie van fijne en grove motoriek, maar ook onderdelen als schrijfmotoriek,
ruimtelijk-visuele vaardigheden, lateralisatie ontwikkeling, werkhouding, aandacht en concentratie
komen aan bod.
Zo kunnen kinderen van 0-16 jaar die moeilijkheden ondervinden met bovenstaande onderdelen bij
ons terecht. Deze moeilijkheden komen vaak voor in combinatie met faalangst, DCD, ADD, ADHD,
ASS en andere ontwikkelingsmoeilijkheden.

Blessurepreventie

Psychotherapie

Frederik
Ronny
Jelle
Veerle
Karen
Bert
Heidi
Tinne
Filip
Astrid
Owen
Lies
2439810567131415

TELEFOON

057 20 79 49

ADRES

Veurnseweg 3, 8900 Ieper

E-MAIL

info@kinequipe.be

057 20 79 49