KINEQUIPE APR 2017 062KINEQUIPE APR 2017 132

 

Omwille van de complexe anatomische structuur en de fijne motoriek zijn hand- en polsletsels vaak zeer gecompliceerd.
Dit vereist een deskundige aanpak door een hiervoor gespecialiseerde therapeut. Voornamelijk bij peeshechtingen is dit van cruciaal belang.
Indicatie:
- Peesletsels
- Zenuwletsels
- Carpaal Tunnel – Dupuytren
- Breuken
- Amputaties – Reïmplantaties
- Polsinstabiliteit
- Plettrauma

Blessurepreventie

Psychotherapie

Frederik
Ronny
Jelle
Veerle
Karen
Bert
Heidi
Tinne
Filip
Astrid
Owen
Lies
2439810567131415

TELEFOON

057 20 79 49

ADRES

Veurnseweg 3, 8900 Ieper

E-MAIL

info@kinequipe.be

057 20 79 49